ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรจ.หนองคาย

      

ขอเผยแพร่บทสรุปผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดหนองคาย ไตรมาส 4 ปี 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) เเละรายปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม 2561)