ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรจ.หนองคาย

      

ประกาศปฏิญญา "ขับเคลื่อนสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายเป็นองค์กรคุณธรรม"