ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรจ.หนองคาย

      

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมเพื่อต่อยอดความรู้พร้อมพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน

 

     วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมประชุมต่อยอดความรู้ในวันที่สองของการประชุม เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สนองนโยบายส่งเสริมและปกป้องสิทธิของแรงงานทุกสัญชาติตามมาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียม ในระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ