ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรจ.หนองคาย

      

5 เสือแรงงานหนองคาย ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดหนองคาย (MORNING TALK) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. 5 เสือแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมงานสภากาแฟ(MORNING TALK) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาจอมมณี แขวงทางหลวงหนองคาย บ้านจอมมณี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ