ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรจ.หนองคาย

      

5 เสือแรงงานหนองคาย สนธิกำลังกับภาคีเครือข่ายตรวจป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและภารกิจตามกฎหมายแรงงานใน 4 สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

 

        วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นำโดยนางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ผู้แทนจัดหางานจังหวัดหนองคาย ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดหนองคาย และผู้แทน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย และมีหน่วยงานที่ไปร่วมตรวจสถานประกอบการ (สปก.) ในครั้งนี้ได้แก่ กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย และปกครองจังหวัดหนองคาย ได้สนธิกำลังเข้าตรวจสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

     1.บริษัท ร่มโพธิ์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ มีลูกจ้างทั้งหมด 17 คน

เป็นชาย 10 คน หญิง 7 คน ไม่มีแรงงานต่างด้าว 

     2.บริษัท ไทยเบส กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง มีลูกจ้างทั้งหมด 48 คน เป็นชาย 38 คน หญิง 10 คน ไม่มีแรงงานต่างด้าว

     3.บริษัท สุนิสา จุฬารัตน์การโยธา จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง มีลูกจ้างทั้งหมด 11 คน เป็นชาย   6 คน หญิง 5 คน ไม่มีแรงงานต่างด้าว

     4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมี 2015 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง มีลูกจ้างทั้งหมด 13 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 6 คน ไม่มีแรงงานต่างด้าว

      จากการสอบข้อเท็จจริงของพนักงานเจ้าหน้าที่ พบว่าลูกจ้างในสถานประกอบการมีสัญชาติไทยรวมทั้งหมด 89 คน จำแนกเป็นชาย 61 คน หญิง 28 คน

      ในการนี้พบมีสถานประกอบการ 2 แห่ง ที่จ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดหนองคายที่กำหนดไว้ในกฎหมาย คือวันละ 320 บาท และมีการจ้างแรงงานเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

      นอกจากนี้ยังพบว่านายจ้างยังไม่มีการขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างทั้ง 4 แห่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแรงงานให้แก่นายจ้างทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว 

      สรุปผลการตรวจของคณะกรรมการศูนย์ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคายพร้อมเครือข่ายกัลยาณมิตรดังกล่าวในวันนี้ ไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน หรือการบังคับใช้แรงงาน หรือการเอาคนลงเป็นทาส หรือการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายแต่อย่างใด