ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรจ.หนองคาย

      

ที่อยู่สำนักงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2

อ.เมืองหนองคาย

จ.หนองคาย 43000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4241-2428

โทรสาร 0-4241-2459